Wie zijn we?

Wat doen we

Jaarlijks reikt de Raad van Bestuur een tiental activiteiten aan. Onder meer begeleide bezoeken aan tentoonstellingen,   galerijen en ateliers,    architectuurwandelingen en culturele evenementen. Dit telkens met toevoeging van een specifieke meerwaarde. Eén of meer dag- uitstappen en één culturele reis (3-4 dagen) over de grenzen, staan eveneens op het programma. Een jaarlijks ledenfeest wil de vriendschapsbanden sterken.

Oorsprong

Wanneer Antwerpen in 1993 culturele hoofdstad van Europa is, blijkt het engagement van heel wat Antwerpenaars om hun stad extra op de cultuurkaart te zetten, groot. Veel bedrijven en privé-personen geven een extra financiële stimulans en worden door de toenmalige burgemeester als ere-Antwerpenaars gelauwerd, . Robert Galliaert en Maurice Velge, enkele van de oorspronkelijke initiatiefnemers, richten op 26 mei 1994 de vzw Antwerpen Cultuurstad op, in het kielzog van het cultuurjaar 1993.

Doelstelling

• Bijdragen tot een groeiende culturele bewustwording van haar leden en in ruimere zin,  van iedereen die zich met de Stad Antwerpen verbonden voelt.

• De verdere uitstraling van de Stad Antwerpen bevorderen door het organiseren, ondersteunen en bevorderen van waardevolle culturele initiatieven.

• In algemene zin bijdragen, zowel in het binnen- als buitenland, tot verdere uitstraling van het Vlaams cultuurpatrimonium.

Raad van Bestuur

20 effectieve leden per 23 mei 2018

Statuten